מסמך הבהרות מכרז הפעלת רצף מסגרות

הבהרות כרמיאל מכרז להפעלת קהילה תומכת