מכרז חיצוני פנימי מספר 13.20 לתפקיד מלווה עולים - פרויקטור