מס' המכרזהנושאמועד הגשהטופסי המכרזלינק לרכישת טופסי המכרז
5/2022עבודות שיקום ופיתוח תשתיות בעיר - מכרז זוטא 29.5.22בשעה 13:00פרטי המכרז לחץ כאן
2/2022ביצוע שיקום כבישים ברחבי העיר 6.3.22 בשעה 13:00פרטי המכרז לחץ כאן
קול קורא 17.2.22 בשעה 13:00פרטי המכרז
קול קורא 17.2.22 בשעה 13:00פרטי המכרז
23/2021הסדרי בטיחות צומת נשיאי ישראל\קרן היסוד26/12/2021 בשעה 13:00פרטי המכרז לחץ כאן
20/2021עבודות פיתוח ומתקן נינג'ה בפארק עדי למשפחה26/12/2021 בשעה 13:00פרטי המכרז לחץ כאן
20/2021עבודות פיתוח ומתקן נינג'ה בפארק עדי למשפחהפרטי המכרז
20/2021עבודות פיתוח ומתקן נינג'ה בפארק עדי למשפחהפרטי המכרז
20/2021עבודות פיתוח ומתקן נינג'ה בפארק עדי למשפחהפרטי המכרז
21/2021ביצוע עבודות21/11/2021 בשעה 13:00פרטי המכרז לחץ כאן
עדכון מספר 1כרמים כרמיאל פרטי המכרז
עדכון מספר 1כרמים כרמיאל פרטי המכרז
עדכון מספר 1כרמים כרמיאל פרטי המכרז
21/2021ביצוע עבודות21/11/2021 בשעה 13:00 פרטי המכרז
19/2021מכרז זוטא - שיפוץ בית המתנדב01/08/2021 בשעה 12:00פרטי המכרזלחץ כאן
17/2021שיפוץ ספריה עירונית
חלק ג
15/08/2021 בשעה 13:00פרטי המכרזלחץ כאן
17/2021שיפוץ ספריה עירונית
חלק ב
15/08/2021 בשעה 13:00פרטי המכרזלחץ כאן
17/2021שיפוץ ספריה עירונית
חלק א
15/08/2021 בשעה 13:00פרטי המכרזלחץ כאן
עיריית כרמיאל מציעה למכירת מטאטא כביש 20/07/2021 בשעה 12:00פרטי המכרז
09/2021 עריכת ביטוחי העירייה
(רכוש וחבויות)
01/08/2021 בשעה 13:00פרטי המכרזלחץ כאן
09/2021(רכוש וחבויות) - הבהרותפרטים נוספים
04/2021הפעלת מסגרות לטיפול ושיקום אוכולסיה עם מוגבלות בעיר כרמיאל21/06/2021 בשעה 12:00פרטי המכרזלחץ כאן
05/2021להפעלת תכנית קהילה תומכת
לחיים עצמאיים לנכים בעיר כרמיאל
21/06/2021 בשעה 12:00פרטי המכרזלחץ כאן
07/2021אספקת שירותים לטיפול בפסולת נייר עיתון/מעורב והבאתה למחזור 23/05/2021 בשעה 13:00פרטי המכרז לחץ כאן
12/2021מכרז למתן שירותי ארכיב – עדכונים ותשובות30/05/2021 בשעה 13:00פרטי המכרז לחץ כאן
12/2021מכרז למתן שירותי ארכיב – דחיית מועד הגשה30/05/2021 בשעה 13:00 לחץ כאן לחץ כאן
12/2021מתן שירותי ארכיב23/05/2021 בשעה 13:00פרטי המכרז לחץ כאן
11/2021עדכון:
בחירת גורם לניהול והפעלת שני בתי ספר על יסודיים - פסגות וכרמים
02/05/2021 בשעה 13:00 לחץ כאןלחץ כאן
10/2021עדכון:
בחירת גורם ניהול והפעלת בית הספר העל יסודי שש שנתי ממ״ד כרמיאל
02/05/2021 בשעה 13:00 לחץ כאןלחץ כאן
09/2020פינת החי3/1/2021 עד השעה 13:00קישור למכרזלחץ כאן
08/2021הקמת גן ילדים, בית כנסת,ומעון ברמת נבון ומקווה בגבעת רם11/4/2021 עד השעה 13:00פרטי המכרזלחץ כאן
07/2020עבודות פיתוח פארק ברוך6/12/2020 עד השעה 13:00פרטי המכרזלחץ כאן
05/2020הקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו
וולטאית על גגות מבני הציבור
18/10/2020 עד השעה 12:00לחץ כאןלחץ כאן
04/2020למתן שירותים משפטיים בתחום בדיקת חיובי ארנונה והיטלים30/08/2020 עד השעה 13:00לחץ כאןלחץ כאן
03/2021עדכון:
מערכות מידע לניהול העירייה
02/05/2021 בשעה 13:00 פרטי המכרזלחץ כאן
02/2021ביטוח כלי רכב של העירייה14/02/2021 בשעה 13:00 פרטי המכרזלחץ כאן