מס' המכרזהנושאמועד הגשהטופסי המכרזלינק לרכישת טופסי המכרז
04/2020למתן שירותים משפטיים בתחום בדיקת חיובי ארנונה והיטלים30/08/2020 עד השעה 13:00לחץ כאןלחץ כאן
05/2020הקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו
וולטאית על גגות מבני הציבור
18/10/2020 עד השעה 12:00לחץ כאןלחץ כאן
07/2020עבודות פיתוח פארק ברוך6/12/2020 עד השעה 13:00פרטי המכרזלחץ כאן
09/2020פינת החי3/1/2021 עד השעה 13:00קישור לפרטי המכרזלחץ כאן