מס' המכרזהנושאמועד הגשהטופסי המכרזלינק לרכישת טופסי המכרז
26.23להפעלת מועדוניות למתבגרים20.8.23 בשעה 13:00 פרטי המכרזלחץ כאן
22.23להפעלת שתי מועדוניות למתבגרים16.7.23 בשעה 13:00 פרטי המכרז לחץ כאן
19.23מכרז להשכרת מבנה ברח' ברח' הזית 10-8 - הבהרה מס 1 פרטי המכרז
19.23מכרז להשכרת מבנה ברח' ברח' הזית 10-82.7.23 בשעה 13:00 פרטי המכרז לחץ כאן
16.23שיפוץ מגרש הטניס העירוני11.6.23 בשעה 13:00 פרטי המכרז לחץ כאן
17.23שדרוג התאורה באצטדיון כרמיאל28.5.23 בשעה 13:00 פרטי המכרז לחץ כאן
11.23 הפעלת תוכנית לימודית משלימה לילדים ולנוער בעלי פוטנציאל למצויינות28.5.23 בשעה 13:00 פרטי המכרז לחץ כאן
14.23שיקום כבישים ברחבי העיר כרמיאל28.5.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז לחץ כאן
12.23הבהרה שאלות ותשובות16.5.23 בשעה 11:00 פרטי המכרז
12.23ביצוע מבדקי בטיחות למוסדות חינוך בעיר16.5.23 בשעה 11:00 פרטי המכרזלחץ כאן
הצעת מחיר גישור ודיאלוג20.4.23 בשעה 12:00
10.23חיזוק קיר תומך ברח' ארבל30.4.2023, עד השעה 13:00 פרטי המכרזלחץ כאן
9.23שאלות תשובות למכרז רישיונות אופיס 365 פרטי המכרז
9.23נספח ד׳ למכרז רישיונות אופיס 365 פרטי המכרז
9.23מכרז רישיונות אופיס 365 ושירות למערכת האופיס והדואר12.3.23 בשעה 13:00 פרטי המכרזלחץ כאן
2.23תשובות לשאלות בנושא:
הצבת עמדות ניידות לאיסוף משלוחים
19/02/2023 עד השעה 13:00 פרטי המכרז
2.23מכרז להצבת עמדות ניידות לאיסוף משלוחים 31.1.23 בשעה 13:00

פרטי המכרזלחץ כאן
4.23להצבה והפעלה נקודות לממכר מזון ושתיה22.1.23 שעה 13:00 פרטי המכרז לחץ כאן
1.23למתן זכות שימוש במקומות חניה למטרת הפעלת תחנת מוניות בעיר כרמיאל22.01.23 בשעה 13:00 פרטי המכרז לחץ כאן
13/22מסמך הבהרות מכרז פומבי 22/13
להצבה והפעלה של משאיות מזון (“FOOD TRUCK”) בעיר
כרמיאל
פרטי המכרז
13/22הצבה והפעלה של משאיות מזון 27.11.22 בשעה 13:00
פרטי המכרז לחץ כאן
פניה ליועץ השקעות 30.10.22 בשעה 13:00
פרטי המכרז
קול קוראליועצים להקמת בית חולים בכרמיאל

פרטי המכרז
כתב כמויות פרטי המכרז
12/22שירותי טלפוניה פרטי המכרז
12/22לשירותי טלפוניה IPT מנוהלים ומוקדים עירוניים כולל שירותי תחזוקה 18.9.22 בשעה 13:00

פרטי המכרז לחץ כאן
11/22מסמך הבהרות למסמך שאלות ותשובות
11/22שאלות ותשובות למכרז כ"א לליווי בהסעותלמסמך שאלות ותשובות
11/22 כ"א לליווי בהסעות עבור עיריית כרמיאל 18.9.22 בשעה 13:00 פרטי המכרז לחץ כאן