מכרזי כח אדם:

טופס הגשת מועמדות למכרז

מספר המכרזסוג במכרזתפקידמועד אחרון להגשהקישור למודעה
26.20חיצוני\פנימירכז\ת תעסוקה במרכז עוצמה26/11/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז
24.20חיצוני\פנימיעו״ס לטיפול באזרח הוותיק26/11/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז
23.20חיצוני\פנימיעו״ס מתכלל\ת למרכז עוצמה26/11/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז
30.20חיצוני\פנימיפסיכולוג\ית חינוכי\ת26/11/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז
29.20חיצוני\פנימי נהג מפעיל צמה מכולות ודחסניות19/11/2020 בשעה 12:00 פרטי המכרז
28.20פנימי\חיצונימנהל מחלקת גנים ונוף19/11/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז
27.20פנימי\חיצוניעו״ס משפחה28/10/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז
26.20חיצוני\פנימירכז\ה תעסוקה במרכז עוצמה28/10/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז
25.20חיצוני\פנימיעו״ס מיון ואבחון 28/10/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז
24.20חיצוני\פנימיעו״ס לטיפול באזרח הוותיק28/10/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז
23.20פנימי\חיצוניעו"ס מתכלל למרכז עוצמה 28/10/2020 בשעה 12:00 פרטי המכרז
21.20חיצוני\פנימירכז\ת חיילים משוחררים במרכז צעירים28/10/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז
20.20חיצונימנהל\ת מחלקת הנהלת חשבונות במנהל כספים28/10/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז
19.20פנימי\חיצוני חשב/ת אגף החינוך 10/09/2020 בשעה 12:00 פרטי המכרז
18.20פנימי\חיצוני סגן מנהל מחלקת גנים ונוף 7/09/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז
17.20חיצונימידענ/ית / בודק/ת היתרים במנהל הנדסה 14/07/2020 עד לשעה 12:00פרטי המכרז
16.20פנימי\חיצוניסגן מנהל מחלקת גנים ונוף 16/07/2020 בשעה 12:00 פרטי המכרז
15.20חיצונימנהל/ת מחלקת הנהלת חשבונות-
במנהל הכספים
16/07/2020 עד לשעה 12:00פרטי המכרז
14.20פנימי\חיצונירכז/ת הכנה לצה"ל עירוני
וליווי תנועות נוער ושינשינים בעיר
16/07/2020 עד לשעה 12:00פרטי המכרז
13.20פנימי\חיצוניפרוייקטור מלווה עולים בשפה הרוסית16/07/2020 עד לשעה 12:00פרטי המכרז
12.20 פנימי\חיצוני מנהל/ת מחלקת הנהלת חשבונות-
במנהל הכספים – הארכה
21/05/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז