מכרזי כח אדם:

טופס הגשת מועמדות למכרז

מספר המכרזסוג במכרזתפקידמועד אחרון להגשהקישור למודעה
17.21פנימי חיצוני עו"ס נפגעי תקיפה מינית25/5/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
16.21חיצוניהיועץ המשפטי לרשות המקומית30/6/2021 בשעה 12:00 פרטים נוספים
13.21פנימי/חיצונילתפקיד קצין ביקור סדיר27/5/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
10.21דרושיםנהג מקצועי-מנהל שפ״ע19/5/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
9.21דרושיםעו״ס משפחה מ״מ לחופשת לידה19/5/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
הליך שוויוניסייעות רפואיות 13/5/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
הליך שוויוניסייעת צמודה 13/5/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
הליך שוויוניסייעות לגני ילדים 13/5/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
הליך שוויונימלווי הסעות13/5/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
משרות סטודנטיםמוקד 106, מוקד הבטחון, רשות החניה13/5/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
14.21 פנימי/חיצוני עו״ס משפחה המנהל לשירותים חברתיים13/5/2021 בשעה 12:00 פרטי המכרז