מכרזי כח אדם:

שאלון הגשת מועמדות למכרז

מספר המכרזסוג במכרזתפקידמועד אחרון להגשהקישור למודעה
12.20 פנימי/חיצוני מנהל/ת מחלקת הנהלת חשבונות-
במנהל הכספים – הארכה
21/05/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז
11.20פנימי/חיצוניפקח/ית שיטור עירוני - הארכה21/05/2020 בשעה 12:00 פרטי המכרז