מכרזי כח אדם:

 

מספר המכרזסוג במכרזתפקידמועד אחרון להגשהקישור למודעה
הליך שוויוני לאיתור מ"מ לשנה מוקדן/ית מצלמות לאגף הביטחון22.9.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
משרת סטודנטלמשרת סטודנט במוקד העירוני 106 ושירות לתושב21.9.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
73.22מכרז פנימי/חיצוניסגן/נית מהנדס העיר28/9/2022 בשעה 12:00פרטי המכרז

 

טופס הגשת מועמדות למכרז – לחץ כאן