מכרזי כח אדם:

 

מספר המכרזסוג במכרזתפקידמועד אחרון להגשהקישור למודעה
27.21פנימי/חיצוני פרוייקטור/ית לקליטת עליה05/08/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
דרושיםסטודנטים למשרת סטודנט בתפקיד מוקדני מצלמות 29/07/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
דרושיםסטודנטים למשרת סטודנט במוקד העירוני 106 ושירות לתושב 29/07/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
דרושיםסטודנטים למשרת סטודנט כפקחים ברשות החנייה29/07/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
26.21פנימי/חיצוני מנהל/ת מחלקת הנהלת חשבונות-
במינהל הכספים
05/08/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
24.21פנימי/חיצוני חשב/ת תקציבים - מינהל הכספים05/08/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
דרושיםסטודנטים למשרת סטודנט כפקחים ברשות החנייה06/07/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
דרושיםעו"ס מטפל/ת בנפגעי/ות תקיפה מינית במינהל לשירותים חברתיים30/6/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
4.21מסמך מענההפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות21/6/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
21.21חיצוניפסיכולוג\ית חינוכי\ת07/7/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
16.21חיצונייועץ המשפטי לרשות המקומית30/6/2021 בשעה 12:00פרטים נוספים
קול קוראשירותי ספרות ופדיקור23/6/2021 פרטים נוספים

 

טופס הגשת מועמדות למכרז – לחץ כאן