טופס הגשת מועמדות למכרז – לחץ כאן

לא ניתן להגיש מועמדות ללא מילוי טופס הגשת מועמדות

מצ"ב לידיעתכם רשימת נציגי הציבור שאושרו;

  • מר הוניג יגאל
  • גברת אביבה הרשקוביץ
  • גברת אהובה לוי
  • גברת קסלמן אידית
  • גברת דיקמן מרים
  • מר פרדי לסרי
מספר המכרזסוג במכרזתפקידמועד אחרון להגשהקישור למודעה
דרושיםדרושיםתפקידי תומכי/ות חינוך אישיים/ות בעיריית כרמיאל23.11.23 בשעה 12:00לפרטים נוספים
דרושיםדרושיםסטודנטים למשרת סטודנט בתפקיד מוקדנים באגף הביטחון ושע"ח 24.10.23 בשעה 12:00לפרטי המכרז
הליך שוויוני חיצוני/פנימיעו"ס לטיפול באדם עם מוגבלות במינהל לשירותים חברתיים 31.8.23 בשעה 12:00פרטי המכרז
הליך שוויוני הליך שוויוני לאיתור תומכי/ות חינוך למינהל החינוך30.7.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
16.23חיצוניקצין ביטחון מוסדות חינוך לטיפול
במעונות מגיל אפס עד שלוש
24.7.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
15.23פנימי/חיצונילתפקיד קצין ביקור סדיר (קב"ס )- הארכה9.7.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
14.23חיצוניפסיכולוג/ית חינוכי/ת2.7.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
הליך שוויוני פנימי/חיצוני לתפקיד עו"ס מרכז קשר הורים ילדים 4.6.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
הליך שיוויוניפנימי/חיצונילתפקיד עו"ס לטיפול בנוער וצעירים 31.5.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
הליך שיוויוניהליך שיוויוניתומכי/ות חינוך למינהל החינוך 29.5.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
13.23חיצונילתפקיד אב בית/איש תחזוקה למוסדות פנים וחוץ
במינהל לשירותים חברתיים
28.5.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
הליך שיוויוניחיצוניעו"ס קהילתי במינהל לשירותים חברתיים- הארכה 29.5.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
הליך שיוויוניפנימי/חיצונילתפקיד עו"ס לטיפול בנוער וצעירים 11.5.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
הליך שיוויוניפנימי/חיצונילתפקיד עו"ס לטיפול באזרחים ותיקים 11.5.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
10.23חיצוני/פנימי מזכירת חינוך מיוחד
היסעים וטיפול בפרט, במינהל החינוך
14.5.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
הליך שיוויוניחיצוניפועל ניקיון ותברואה/עובד אחזקה במחלקת רכב
במינהל שפ"ע
21.5.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
הליך שיוויוניחיצונילתפקיד נהג במחלקת הרכב במינהל שפ"ע 21.5.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
הליך שיוויוניחיצוניממלא/ת מקום מנהל/ת מח' גני הילדים
במינהל החינוך - בעיריית כרמיאל
30.4.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
הליך שוויוניפנימי/חיצונירכז תעסוקה במרכז עוצמה- הארכה22.3.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
הליך שוויוניחיצוניעו"ס קהילתי במינהל לשירותים חברתיים- הארכה 22.3.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
דרושיםדרושיםסטודנטים למשרת סטודנט במוקד העירוני 106 ושירות לתושב באגף פניות הציבור וקהילה בעיריית כרמיאל12.3.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
8.23חיצוני/פנימיעובד/ת ביקורת בעיריית כרמיאל19.3.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
הליך שוויוניחיצוני/פנימי עו"ס לטיפול באדם עם מוגבלות במינהל לשירותים חברתיים 28.2.23 בשעה 12:00 פרטי המכרז
הליך שוויוניחיצוני/פנימי עו"ס קהילתי במינהל לשירותים חברתיים 28.2.23 בשעה 12:00פרטי המכרז
הליך שוויוניפנימי/חיצוני רכז תעסוקה במרכז עוצמה28.2.23 בשעה 12:00פרטי המכרז
5.23חיצוני/פנימי תחום תיאום ובקרה -לשכת מנכ"ל26.2.23 בשעה 12:00פרטי המכרז
6.23חיצונירכז/ת חברתי/ת בתחום התחדשות עירונית23.2.23 בשעה 12:00פרטי המכרז
7.23חיצונילתפקיד קצין ביטחון מוסדות חינוך לטיפול
במעונות מגיל אפס עד שלוש
21.2.23 בשעה 12:00פרטי המכרז
הליך שוויוניחיצוני/פנימי לאיתור מ"מ קצין/ת ביקור סדיר 9.2.23 בשעה 12:00פרטי המכרז
2.23חיצוני/פנימי לתפקיד אחראי/ת נושא/תחום סייעות בגני הילדים במינהל החינוך31.1.23 בשעה 12:00פרטי המכרז
1.23חיצוני/פנימי אחראי/ת נושא/תחום זכאות ושיבוץ במחלקת חינוך מיוחד, במינהל החינוך31.1.23 בשעה 12:00פרטי המכרז
4.23חיצונילתפקיד מנהל/ת יח' חשמל ותאורת רחובות (ברמת סגן/ית מנהל אגף)

29.1.23 בשעה 12:00פרטי המכרז
דרושיםדרושיםסטודנטים למשרת סטודנט בתפקיד מוקדנים באגף הביטחון ושע"ח 19.1.23 בשעה 12:00פרטי המכרז
הליך שוויוניחיצוני/פנימי לאיתור פקיד/ת גביה למינהל הכספים 16.1.23 בשעה 12:00פרטי המכרז
3.23חיצונימידענ/ית / בודק/ת היתרים במחלקת רישוי במנהל הנדסה25.1.23 בשעה 12:00פרטי המכרז
83.22חיצוני/פנימי פקח/ית שיטור עירוני29.12.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
הליך שוויוניחיצוני/פנימי עו"ס מיזם "פנימה" במינהל לשירותים חברתיים26.12.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
הליך שוויוניחיצוניקהילתי/ית במינהל לשירותים חברתיים

26.12.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
דרושיםדרושיםקופאי/ת בפינת החי22.12.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
21.22חיצוני/פנימי עובד ביקורת26.12.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
82.22חיצונימנהל/ת חשבונות במינהל הכספים 20.12.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
81.22חיצונירופא/ה וטרינר/ית לשירות הווטרינרי 26.12.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
80.22חיצונילתפקיד פקח/ית חנייה ברשות החנייה העירונית - הארכה12.12.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
79.22חיצונימנהל/ת מחלקת חשמל ותאורת רחובות 8.12.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
41.22חיצוני/פנימי מנהל מחלקת תיאום ובקרה במינהל החינוך11.12.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
קול קוראשוק איכרים8.12.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
78.22חיצוניסגן/נית מהנדס העיר4.12.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
דרושיםבמינהל החינוך בעיריית כרמיאל דרושות סייעות למגוון תפקידים15.11.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
חיצוני\פנימיעו״ס מיזם ״פנימה״ במנהל לשירותים חברתיים הארכה10.11.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
שוויוני חיצוניחיצוניעו״ס משפחה10.11.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
שוויוני חיצוניחיצוניעו״ס לתפקיד לטיפול באדם עם מוגבלות במינהל שירותים חברתיים10.11.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
נוהל שוויוני חיצוניעו״ס תעסוקה במרכז עוצמה13.11.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
77.22חיצוניממלא מקום מדריך ראש צוות תחום תקון20.11.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
76.22חיצוניפרוייקטור/ית לקליטת עליה בשפה הרוסית25.10.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
74.22חיצוניפקח/ית חנייה ברשות החנייה העירונית27.10.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
הליך שוויוני לאיתור מ"מ לשנה מוקדן/ית מצלמות לאגף הביטחון22.9.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
משרת סטודנטלמשרת סטודנט במוקד העירוני 106 ושירות לתושב21.9.22 בשעה 12:00פרטי המכרז
73.22מכרז פנימי/חיצוניסגן/נית מהנדס העיר28/9/2022 בשעה 12:00פרטי המכרז