מכרזי כח אדם:

 

מספר המכרזסוג במכרזתפקידמועד אחרון להגשהקישור למודעה
הליך שוויוני ממלא/ת מקום מנהל/ת מח' גני הילדים
במינהל החינוך

31.5.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
61.22חיצונימהנדס העיר בעיריית כרמיאל31.5.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
59.22פנימי/חיצונימנהל/ת מחלקת תכנון תנועה וכבישים (הארכה)31.5.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
59.22פנימי/חיצונימנהל/ת מחלקת תכנון תנועה וכבישים 28.4.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
חיצוני/פנימי פקיד/ת גביה למינהל הכספים26.4.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
דרושיםחיצוני/פנימי לתפקיד מ"מ עו"ס לטיפול בנערות בסיכון במינהל לשירותים חברתיים 13.4.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
דרושיםחיצוני/פנימי לתפקיד ממלא/ת מקום עו"ס (שט"י) מנהל המרכז למשפחה

13.4.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
דרושיםחיצוני/פנימי לתפקיד עו"ס משפחה 13.4.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
דרושיםחיצוני/פנימי לתפקיד מ"מ עו"ס מיזם " מפגש" במינהל לשירותים חברתיים 13.4.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
דרושיםחיצוני/פנימי עו"ס מיזם "פנימה" במינהל לשירותים חברתיים 13.4.22 בשעה: 12:00פרטים נוספים
62.22חיצוני/פנימי רכז/אחראי נושא מעורבות חברתית, יזמות וקהילה14.4.22 בשעה: 12:00פרטים נוספים
חיצוני/פנימי פרוייקטור (רכז) מלווה עולים
לתקופה קצובה
31.3.22 בשעה: 12:00פרטים נוספים
58.22פנימי/חיצוני לתפקיד רכז תפעול (מערכות מידע) בעירייה 17.3.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
57.22פנימי/חיצוני מזכירת משרד בלשכת סגן (בשכר) ראש רשות מקומית

7.3.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
56.22פנימי/חיצוני פקח/ית חנייה ברשות החנייה העירונית7.3.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
55.22פנימי/חיצוני מזכיר/ת בי"ס חפץ חיים (בי"ס דתי)17.3.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
54.22פנימי/חיצוני רכז/ת תוכניות מנהיגות עולה
למעורבות חברתית
28.2.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
52.22פנימי/חיצוני רכז קהילה ואדמיניסטרציה במרכז החדשנות והיזמות קליקה כרמיאל14.2.22 בשעה: 13:00 פרטים נוספים
51.22פנימי/חיצוני מנהל/ת מחלקת חשמל ותאורת רחובות 6.2.22 בשעה: 16:00 פרטים נוספים
דרושים דרושים סייעות רפואיות סבב בחינוך היסודי ועל יסודי, עיריית כרמיאל6.1.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
דרושים דרושים סייעות צמודות לילדים עם צרכים מיוחדים, עיריית כרמיאל6.1.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
דרושים דרושים סייעות סבב לגני ילדים, עיריית כרמיאל6.1.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
דרושים דרושיםסייעות צמודות סבב לילדים עם צרכים מיוחדים, עיריית כרמיאל6.1.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
דרושיםדרושיםסייעות רפואיות בחינוך היסודי ועל יסודי, עיריית כרמיאל

6.1.22 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
דרושיםדרושיםסטודנטים למשרת סטודנט במוקד העירוני 106 ושירות לתושב באגף פניות הציבור 28.12.21 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
44.21פנימי/חיצוני לתפקיד עובד אחזקה כללי באגף תברואה

6.1.22 בשעה: 12:00פרטים נוספים
43.21חיצוני אדריכל לעיריית כרמיאל 30.12.21 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
42.21פנימי/חיצוני לתפקיד רכז/ת תוכניות מנהיגות עולה
למעורבות חברתית
28.12.21 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
41.21פנימי/חיצוני מוקדן/נית למוקד 106 28.12.21 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
39.21פנימי/חיצוני מפקח/ת רישוי עסקים30.12.21 בשעה: 12:00 פרטים נוספים
דרושיםלמשרת סטודנט במוקד העירוני 106 ושירות לתושב באגף פניות הציבור וקהילה בעיריית כרמיאל17.12.21 בשעה: 12:00 פרטים נוספים

 

טופס הגשת מועמדות למכרז – לחץ כאן