מכרזי כח אדם:

טופס הגשת מועמדות למכרז

מספר המכרזסוג במכרזתפקידמועד אחרון להגשהקישור למודעה
12.11 פנימי/חיצוני ראש מדור ספקים ובנקים
במינהל הכספים
18/3/2021 בשעה 12:00 פרטי המכרז
11.21 פנימי/חיצוני מנהל/ת מח' חשמל ותאורת רחוב – מחלקת תשתיות

18/3/2021 בשעה 12:00 פרטי המכרז
10.21 פנימי/חיצוני לתפקיד תברואן/ית מוסמך/ת במנהל שפ"ע18/3/2021 בשעה 12:00 פרטי המכרז
9.21פנימי/חיצוני לתפקיד מנהל/ת אגף אחזקה ובטיחות
במינהל שפ"ע
4/3/21 בשעה 12:00פרטי המכרז
8.21פנימי/חיצוני לתפקיד מנהל/ת מחלקת גנים ונוף18/02/2021 בשעה 12:00פרטי המכרז
7.21פנימי\חיצוני לתפקיד מנהל/ת מחלקת הנהלת חשבונות-
במינהל הכספים
18/02/2021 בשעה 12:00פרטי המכרז
6.21פנימי\חיצונילתפקיד קצין/נת בטיחות בתעבורה25/02/2021 בשעה 12:00 פרטי המכרז
4.21חיצוני\פנימיעו"ס משפחה / עו"ס לחוק סדרי דין14/02/2021 בשעה 12:00המכרז נגמר
3.21חיצוני\פנימיעו"ס משטרה במרכז לטיפול במשפחה

14/02/2021 בשעה 12:00המכרז נגמר
1.21 פנימי/חיצוני לתפקיד מנהל/ת המחלקה הווטרינרית – רופא וטרינר רשותי7.3.21 בשעה 12:00 פרטי המכרז
1.21פנימי\חיצונימנהל המחלקה הווטרינרית עירוני14/02/2021 בשעה 12:00המכרז נגמר
28.20חיצוני\פנימילתפקיד מנהל מחלקת גנים ונוף הארכה23/12/20 בשעה 12:00 המכרז נגמר
28.20חיצוני\פנימילתפקיד מנהל מחלקת גנים ונוף 23/12/20 בשעה 12:00 המכרז נגמר
26.20חיצוני\פנימירכז\ת תעסוקה במרכז עוצמה26/11/2020 בשעה 12:00המכרז נגמר
24.20חיצוני\פנימיעו״ס לטיפול באזרח הוותיק26/11/2020 בשעה 12:00המכרז נגמר
23.20חיצוני\פנימיעו״ס מתכלל\ת למרכז עוצמה26/11/2020 בשעה 12:00המכרז נגמר
30.20חיצוני\פנימיפסיכולוג\ית חינוכי\ת26/11/2020 בשעה 12:00המכרז נגמר
29.20חיצוני\פנימי נהג מפעיל צמה מכולות ודחסניות19/11/2020 בשעה 12:00המכרז נגמר
28.20פנימי\חיצונימנהל מחלקת גנים ונוף19/11/2020 בשעה 12:00המכרז נגמר
27.20פנימי\חיצוניעו״ס משפחה28/10/2020 בשעה 12:00המכרז נגמר
26.20חיצוני\פנימירכז\ה תעסוקה במרכז עוצמה28/10/2020 בשעה 12:00המכרז נגמר
25.20חיצוני\פנימיעו״ס מיון ואבחון 28/10/2020 בשעה 12:00המכרז נגמר
24.20חיצוני\פנימיעו״ס לטיפול באזרח הוותיק28/10/2020 בשעה 12:00המכרז נגמר
23.20פנימי\חיצוניעו"ס מתכלל למרכז עוצמה 28/10/2020 בשעה 12:00 המכרז נגמר
21.20חיצוני\פנימירכז\ת חיילים משוחררים במרכז צעירים28/10/2020 בשעה 12:00המכרז נגמר
20.20חיצונימנהל\ת מחלקת הנהלת חשבונות במנהל כספים28/10/2020 בשעה 12:00המכרז נגמר
19.20פנימי\חיצוני חשב/ת אגף החינוך 10/09/2020 בשעה 12:00 המכרז נגמר
18.20פנימי\חיצוני סגן מנהל מחלקת גנים ונוף 7/09/2020 בשעה 12:00המכרז נגמר
17.20חיצונימידענ/ית / בודק/ת היתרים במנהל הנדסה 14/07/2020 עד לשעה 12:00המכרז נגמר
16.20פנימי\חיצוניסגן מנהל מחלקת גנים ונוף 16/07/2020 בשעה 12:00 המכרז נגמר
15.20חיצונימנהל/ת מחלקת הנהלת חשבונות-
במנהל הכספים
16/07/2020 עד לשעה 12:00המכרז נגמר
14.20פנימי\חיצונירכז/ת הכנה לצה"ל עירוני
וליווי תנועות נוער ושינשינים בעיר
16/07/2020 עד לשעה 12:00המכרז נגמר
13.20פנימי\חיצוניפרוייקטור מלווה עולים בשפה הרוסית16/07/2020 עד לשעה 12:00המכרז נגמר
12.20 פנימי\חיצוני מנהל/ת מחלקת הנהלת חשבונות-
במנהל הכספים – הארכה
21/05/2020 בשעה 12:00המכרז נגמר