מכרזי כח אדם:

טופס הגשת מועמדות למכרז

מספר המכרזסוג במכרזתפקידמועד אחרון להגשהקישור למודעה
19.20פנימי/חיצוני חשב/ת אגף החינוך 10/09/2020 בשעה 12:00 פרטי המכרז
18.20פנימי/חיצוני סגן מנהל מחלקת גנים ונוף 7/09/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז
17.20חיצונימידענ/ית / בודק/ת היתרים במנהל הנדסה 14/07/2020 עד לשעה 12:00פרטי המכרז
16.20פנימי/חיצוניסגן מנהל מחלקת גנים ונוף 16/07/2020 בשעה 12:00 פרטי המכרז
15.20חיצונימנהל/ת מחלקת הנהלת חשבונות-
במנהל הכספים
16/07/2020 עד לשעה 12:00פרטי המכרז
14.20פנימי/חיצונירכז/ת הכנה לצה"ל עירוני
וליווי תנועות נוער ושינשינים בעיר
16/07/2020 עד לשעה 12:00פרטי המכרז
13.20פנימי/חיצוניפרוייקטור מלווה עולים בשפה הרוסית16/07/2020 עד לשעה 12:00פרטי המכרז
12.20 פנימי/חיצוני מנהל/ת מחלקת הנהלת חשבונות-
במנהל הכספים – הארכה
21/05/2020 בשעה 12:00פרטי המכרז
11.20פנימי/חיצוניפקח/ית שיטור עירוני - הארכה21/05/2020 בשעה 12:00 פרטי המכרז