דוא"ל:  svivakarmiel@gmail.com

בהתאם לתקנות החדשות לחוק חופש המידע שתוקפן החל מ-4.9.2010, מעמידה העירייה לעיון הציבור מידע סביבתי הכולל מידע על חומרים שנפלטו, נשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד. את המידע יש לפרסם בתוך 3 חודשים ממועד הגעתו לידי הרשות. המידע מפורסם כפי שהגיע לידי העירייה ללא עיבוד, אלא אם נאמר אחרת. העירייה אינה אחראית לתוכנו או נכונותו של מידע שלא נערך על ידה, כאן תמצאו מידע, דיווחים, תוצאות בדיקות ומדידות בנושאים סביבתיים שונים. לפרטים והבהרות ניתן לפנות למחלקת איכות הסביבה בטלפון 04-9085717.

למידע נוסף ניתן להכנס לאתר של המשרד להגנת הסביבה

 

הנחיות ליישום חוק חופש המידע – איכות הסביבה

סקר טבע עירוני שבוצע ע"י החברה להגנת הטבע 

רשימת אנטנות סלולריות בכרמיאל