מנהל: אלון חלוצי: Alon_h@karmiel.muni.il

שעות קבלת קהל: ימים ראשון עד חמישי  16:00 – 08:00 בתיאום מראש

04-9085695

המחלקה אחראית על:

 

  1. איסוף, ניהול, עדכון ופיתוח כל המידע המרחבי העירוני.
  2. ליווי ותמיכה מקצועית באגפי העירייה השונים בעבודתם השוטפת.
  3. ליווי ותמיכה מקצועית בגורמי חוץ: מתכננים, ועדות תכנון ובניה, גופים ציבוריים שונים.
  4. מתן מידע מרחבי לתושבי העיר דרך אתר הממ"ג (GIS) ובצורה פרטנית בתיאום מראש.

 

קישור למערכת