מנהלת המחלקה לתכנון עיר ומקרקעין: ליאורה בר יוסף    liorabj@karmiel.muni.il    טלפון: 04-9085673

מזכירת המחלקה: עטרה גיל     Technun@karmiel.muni.il  טלפון: 04-9085672

 

קבלת קהל: ימים שני, שלישי וחמישי, בתיאום מראש

 

המחלקה אחראית על:

המחלקה מרכזת את פעולת התכנון הסטטוטורי בעיר וממונה על טיפול בהפקעה ורישום של קרקעות עירוניות בבעלותה של עיריית כרמיאל.

  1. הכנה וליווי תוכניות בינוי עיר ותוכניות לטווח ארוך כגון תוכנית מתאר ביוזמת העירייה וביוזמת גורמי חוץ וקידומן בוועדת תכנון.
  2. ייזום וליווי פרויקטים של התחדשות עירונית בתוכניות מתאר להתחדשות עירונית.
  3. מתן מידע תכנוני ביחס לתוכניות בנין עיר מאושרות ומופקדות.
  4. ליווי תוכניות איחוד וחלוקה , תוכניות לצורכי רישום והליכי פרצלציה.
  5. ניהול תהליכי הפקעה.
  6. ניהול תהליכי רישום בתים משותפים.
  7. טיפול בפניות תושבים בתחום הטיפול של המחלקה.
  8. מתן שירות לאדריכלים, שמאים ובעלי מקצוע אחרים בתחום הטיפול של המחלקה.