מנהלת מחלקת רישוי ומזכירת הועדה לתכנון ובניה: מהנדסת נלי אהרונוביץ'

מזכירת מחלקת רישוי – רעות חמו: 04-9085685    Rakezet_rishuy@karmiel.muni.il

 

רכזת רישוי – ים בן חמו: 04-9085723     Yam_bh@karmiel.muni.il

הזמנת תיקי בניין (תוכניות והיתרי בניה), שמאות, בירור בנושאי היטלי השבחה,

הגשת מסמכים – בקרת תכן, הגשת ערבות בנקאית, קבלת היתר בניה פיזי ועוד.

 

בודקות היתרים/מידעניות: מתן מידע להיתר, בדיקת בקשות להיתר.

בלה קור: 04-9085704        bella_k@karmiel.muni.il

סוזן קולטונוף: 04-9085721     Susan_k@karmiel.muni.il

תהילה גלייכמן:  04-9085601     Tehila_g@karmiel.muni.il

 

קבלת קהל:

ימי ראשון בין השעות 16:00-19:00 לתושבים בלבד.

ימי שלישי בין השעות 08:30-12:00 אדריכלים בלבד.

ימי רביעי בין השעות 12:30-15:00 תושבים ואדריכלים בלבד.

ימי חמישי בין השעות 12:30-15:00 לשמאים בלבד.

קבלת קהל אצל מנהלת המחלקה בימי ראשון – בתאום מראש.

 

המחלקה אחראית על:

הליכי רישוי בניה הכוללים: הכנת תיק מידע להיתר, בדיקת בקשות להיתר, הכנתם לדיון בוועדה והוצאת היתרי בניה.

התהליך כפוף להוראות חוק התכנון והבניה (התשכ"ה 1965) ולתכניות בנין עיר.

 

תהליך רישוי והוצאת היתר בנייה בהתאם לתיקון 101

שלב 1:  הגשת בקשה לתיק מידע להיתר

שלב 2: הגשת בקשה להיתר

שלב 3: בקרה מרחבית והחלטת רשות רישוי

שלב 4: בקרת תכן ואישור מכון בקרה

שלב 5: סיכום הבקשה וקבלת היתר בנייה ברשות הרישוי