מנהלת מחלקת רישוי ומזכירת הועדה לתכנון ובניה: נלי אהרונוביץ' סגנית מהנדס העיר.

מזכירת מחלקת רישוי – ננה בן חנן

 

רכזת רישוירימה שניידר  pniot_rishuy@karmiel.muni.il

הזמנת תיקי בניין (תוכניות והיתרי בניה), שמאות, בירור בנושאי היטלי השבחה.

 

 

בודקות היתרים/מידעניות: מתן מידע להיתר, בדיקת בקשות להיתר.

בלה קור: bella_k@karmiel.muni.il

סוזן קולטונוף: Susan_k@karmiel.muni.il

תהילה גלייכמן: Tehila_g@karmiel.muni.il

יאנה פלינר  yana_p@karmiel.muni.il

 

קבלת קהל בוועדה המקומית לתכנון ובניה (רישוי ופיקוח על הבניה)

יום א׳ 08:30-12:00 זימון תורים טלפוני לקהל רגיל לפגישות עם עובדי הוועדה לקהל רגיל
16:00-19:00 פגישת קהל רגיל עם עובדי הוועדה לפני זימון טלפוני.
מקבלות שיחות: שונטל ורימה.

יום ב׳ – אין קבלת קהל

יום ג׳ 08:30-12:00 מתן מענה טלפוני לקהל רגיל
08:30-12:00 פגישות קהל רגיל עם עובדי הוועדה לפי זימון טלפוני
מקבלות שיחות: שונטל ורימה.

יום ד׳ – אין קבלת קהל

יום ה׳ 08:30-12:00 מתן מענה טלפוני לקהל הרגיל
12:00-15:00 מתן שירות פרונטאלי לשמאים בלבד בזימון מראש על ידי רימה.
מקבלות שיחות: שונטל ורימה.

שירות בנושא הוועדה שיגיעו למשרדים אחרים בעיריה לא יוכלו להיות מטופלות או מנותבות.

לא ניתן להתקשר לטלפונים של הוועדה אלא בשעות שפורטו לעיל.

העובד שנקבע איתו שיחה יתקשר במועד שזומן אל הפונה.

מספרי טלפון להתקשרות:

רימה: 04-9085723

שונטל: 04-9085674

 

המחלקה אחראית על:

הליכי רישוי בניה הכוללים: הכנת תיק מידע להיתר, בדיקת בקשות להיתר, הכנתם לדיון בוועדה והוצאת היתרי בניה.

התהליך כפוף להוראות חוק התכנון והבניה (התשכ"ה 1965) ולתכניות בנין עיר.

 

תהליך רישוי והוצאת היתר בנייה בהתאם לתיקון 101

שלב 1:  הגשת בקשה לתיק מידע להיתר

שלב 2: הגשת בקשה להיתר

שלב 3: בקרה מרחבית והחלטת רשות רישוי

שלב 4: בקרת תכן ואישור מכון בקרה

שלב 5: סיכום הבקשה וקבלת היתר בנייה ברשות הרישוי