מנהלת המחלקה: מהנדסת גליה בוכמן       galia_b@karmiel.muni.il

מרכזת הוועדה: פרנקו שונטל 04-9085674      vaada_k@karmiel.muni.il

מפקח על הבנייה: אלחנן לוקש  04-9085677    Elhanan_l@karmiel.muni.il

מפקחת על הבנייה: נדיה בולבינוב 04-9085705     nadia_b@karmiel.muni.il

קבלת קהל:

יום ראשון בין השעות 16:00- 19:00

יום שלישי בין השעות 08:30-12:00

יום רביעי בין השעות 12:30-15:00

קבלת קהל אצל מנהלת המחלקה:

יום ראשון בין השעות 16:00-19:00

יום שלישי בין השעות 08:30-12:00

יום רביעי קבלנים בלבד, בתאום מראש

 

המחלקה אחראית על:

  1. מתן אישורים להתחלת עבודות בניה ( בהתאם לשינוי 116 לחוק התכנון והבניה )
  2. פיקוח על הליכי בניה חדשה / תוספות בניה: בנייה רוויה ( פרויקטים קבלניים למגורים ), בניה פרטית, בניית מבני תעשיה, בניית מרכזי מסחר וכו' בהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה.
  3. מתן אישורי אכלוס ( טופסי 4 ו/או תעודות גמר ).
  4. מניעת עבירות בניה.
  5. איתור עבירות בניה והכנת תיקי חקירה/ תיקי עבירה להגשת כתבי אישום.
  6. ייצוג הועדה המקומית לתכנון והבניה בבית המשפט בגין עבירות בניה.
  7. ייצוג מנהל הנדסה בוועדות לקידום עסקים.
  8. טיפול בפניות תושבים ויזמים בתחום הטיפול של המחלקה.

 

הנחיות להליך קבלת אישור תחילת עבודות והספקת חשמל ומים לצורך ביצוע עבודות – בניה פרטית

הנחיות להכנת תכנית בטיחות להתארגנות אתר – בניה פרטית 

הנחיות להליך הביצוע ותעודת גמר – בניה פרטית