מנהל: הרב גבריאל וקנין

טלפון: 04-9085761

 

תחומי אחריות:

-הפעלת מערך השירותים לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון ברשות, ובכללם בני נוער בנשירה סמויה או גלויה.

-מיפוי אוכלוסיות יעד, איתור צרכים ומשאבים כבסיס לעיצוב תוכניות עבודה.

-המחלקה פועלת בשיתוף פעולה עם המחוז, עם גורמים מטפלים, מוסדות עירוניים וממשלתיים.

-אחראית על פעילות מערך הביקור הסדיר וקידום נוער.

-המחלקה תפעל למיצוי האפשרויות והמשאבים העומדים לטובתם של ילדים ונוער בסיכון בכל תחומי הפעילות של מערכת החינוך העירונית.