מנהל מחלקת בנייה ופיתוח: מהנדס אלכס קליינרמן   alexk@karmiel.muni.il

טלפון: 04-9085680

מזכירת המחלקה: פורגטש מירי miri_f@karmiel.muni.il

טלפון: 04-9085703

 

המחלקה אחראית על:

 

מחלקת בניה ופיתוח אחראית על הקמת מוסדות ציבור וחינוך כגון בתי ספר, גני ילדים, מעונות, אולמי ספורט, בתי כנסת, מקווה טהרה, מבני תרבות, מתנ"סים ומועדוני נוער, כולל ליווי, תכנון, הכנת מכרזים וביצועם.