אדריכל העיר : זאב גולדברג    zeev_g@karmiel.muni.il   טלפון: 04-9085683

מזכירה  המחלקה: עטרה גיל Technun@karmiel.muni.il  טלפון: 04-9085672

קבלת קהל: יום ראשון בין השעות 16:00-19:00, בתיאום מראש

המחלקה אחראית על:

  1. ליווי אדריכלי ובקרה של תוכניות בניה למגורים, מוסדות ציבור מסחר ותעשייה לשימושים אחרים.
  2. תכנון מוסדות ציבור ביוזמת העירייה.
  3. ליווי תוכניות בנין עיר.
  4. ליווי תוכניות פיתוח מרחב ציבורי.
  5. רכז נגישות עירוני.