מנהל מחלקת איכות הסביבה: ששי לוי
​המחלקה עוסקת בבדיקות בקטריולוגיות וכימיות במי שתייה, ניטור שפכים במפעלים מזהמים, ניטור זיהום אויר ורעש, הדברת מזיקים, תכנון סביבתי, חומרים מסוכנים, מיחזור פסולת וכן חינוך לאיה"ס.