מנהל המחלקה: ששי לוי

טלפון: 04-9085716   מייל: sasi@karmiel.muni.il

מזכירת המחלקה: מירב זכריה

טלפון: 04-9085717   מייל: merav_z@karmiel.muni.il

 

המחלקה לאיכות הסביבה מובילה פעילות עניפה בשמירה על הסביבה, תכנון סביבתי, מיחזור, חינוך סביבתי וקיימות. כן פועלת המחלקה למניעת מפגעים סביבתיים, ביצוע פיקוח ובקרה בתעשייה.

הנושאים בהם מטפלת המחלקה: