מועצת העיר היא "בית הנבחרים המקומי" – הגוף המוסמך לקבוע את תנאי החיים בעיר ולהשפיע על איכותם ועל הסדר הציבורי. בין תפקידי מועצת העיר: חקיקת חוקי עזר, קביעת התקציב העירוני, התווית דרכי מדיניות, הטלת מיסים, אישור חוזים, מתן רישיונות ועוד.

המועצה הינה גוף פוליטי-דמוקרטי, ובה מיוצגות כל הסיעות ו/או הרשימות שנבחרות בבחירות המוניציפאליות שנערכות אחת ל-5 שנים.

חברי מועצת העיר

שםסיעהאי- מייל
משה קונינסקירק - רק כרמיאלmoshek@karmiel.muni.il
יואב קלייןרק - רק כרמיאלYoav.ce@histadrut.org.il
עו"ד אליסה דריקר-מןרק - רק כרמיאלalissadrikerman@gmail.com
חיים שוקרנירק - רק כרמיאלHaimjhho17@gmail.com
וויניטו מניווב אסרסרק - רק כרמיאלwenwenito0@walla.comito0@walla.com
פנחס סירוקהחי - יחד למען כרמיאל יהודיתPini_s@karmiel.muni.il
אוריאל מלכאחי - יחד למען כרמיאל יהודיתnofshim2@gmail.com
גיורא צ'שקיןנ - משנים כיווןgiorach@walla.com
לאה ילנה מרוסטץ - תקווה לכרמיאלmarinaps.ru@mail.ru
קורן נוימרקמחל - הליכודkoren@newmark.co.il
רותם בז'רנודף - דף חדשlogo@carmiel.org
logosigns1@gmail.com
עו"ד נטלי ביטוןסיעת יחידNbs228@gmail.com
רותם ינאיטב - טב לכרמיאלrotman555@gmail.com
גיא דוד מרציאנוטב - טב לכרמיאלGuyda24@gmail.com
ד"ר אלה בינרסיעת יחידdr.ella.binerdr.ella.biner@gmail.com@gmail.com
ד"ר יוליה נוסבקסיעת יחידkeri1963@gmail.com
אבי קוריאטל - התחדשות עם אחריותavikoriat1@gmail.com

פרוטוקולי מועצת עיר