1. ראובן רפאל  – מנהל אגף תברואה – מינהל שפ"ע  טל': 04-9085778
  אימייל : reuven_r@karmiel.muni.il

 2. אבי אלגריסי – מדביר העירייה – מחלקת הדברה מינהל שפ"ע  טל': 04-8274656
  אימייל : avraham@karmiel.muni.il

 3. אבי ביטון – ראש מדור הדברה – מחלקת הדברה מינהל שפ"ע  טל': 04-8274656
 4. רחל רודי : מזכירת מחלקת הדברה
  טל': 04-8274657
  אימייל : rachelr@karmiel.muni.il

 

תפקידי מחלקת תברואה, הדברה ומזון

מחלקת תברואה, הדברה ומזון אחראית על מניעה והדברה של כל סוגי המזיקים בשטחים הציבוריים בעיר ובמוסדות החינוך. כמו כן אחראית המחלקה לתחום הפיקוח על עסקי מזון בעיר מההיבט התברואתי.

פעולות המחלקה:

 • מניעת מטרדים בריאותיים כדוגמת יתושים, זבובים, נחשים, עקרבים, דבורים ומכרסמים.
 • טיפול בפניות למוקד העירוני (106) בנושאי זוחלים, חרקים ומכרסמים.
 • ליווי, פיקוח וביקורות תקופתיות או ביקורות פתע לכלל עסקי המזון הפועלים בעיר.

 

טיפול בפניות בנושא נחשים:

קריאה ללכידת נחש במרחבים הציבוריים, תטופל ע"י לוכד העירייה. במקרה של חדירת נחש למרחב פרטי (חצר / בית פרטי) יופנה התושב ע"י מוקד 106 לטיפול ע"י לוכד פרטי על חשבונו.