מנהל המחלקה: ראובן רפאל

טלפון: 04-8274657   מייל:  reuven_r@karmiel.muni.il

מזכירת המחלקה: רחל רודי

טלפון:  04-8274657   מייל: rachelr@karmiel.muni.il

 

תפקידי מחלקת תברואה, הדברה ומזון

מחלקת תברואה, הדברה ומזון אחראית על מניעה והדברה של כל סוגי המזיקים בשטחים הציבוריים בעיר ובמוסדות החינוך. כמו כן אחראית המחלקה לתחום הפיקוח על עסקי מזון בעיר מההיבט התברואתי.

פעולות המחלקה:

  • מניעת מטרדים בריאותיים כדוגמת יתושים, זבובים, נחשים, עקרבים, דבורים ומכרסמים.
  • טיפול בפניות למוקד העירוני (106) בנושאי זוחלים, חרקים ומכרסמים.
  • ליווי, פיקוח וביקורות תקופתיות או ביקורות פתע לכלל עסקי המזון הפועלים בעיר.

 

טיפול בפניות בנושא נחשים:

קריאה ללכידת נחש במרחבים הציבוריים, תטופל ע"י לוכד העירייה. במקרה של חדירת נחש למרחב פרטי (חצר / בית פרטי) יופנה התושב ע"י מוקד 106 לטיפול ע"י לוכד פרטי על חשבונו.