מסלולים אתגריים, סטפר, טיפוס, גלישה וקליעה למטרה.

 

תאריךשעותקפסולההרשמה
יום שני, 17.08.2020שעה 17:00קפסולה 1הרשמה
יום שני, 17.08.2020שעה 17:00קפסולה 2הרשמה
יום שני, 17.08.2020שעה 18:30קפסולה 1הרשמה
יום שני, 17.08.2020שעה 18:30קפסולה 2הרשמה
יום חמישי, 20.08.02020שעה 17:00קפסולה 1הרשמה
יום חמישי, 20.08.02020שעה 17:00קפסולה 2הרשמה
יום חמישי, 20.08.02020שעה 18:30קפסולה 1הרשמה
יום חמישי, 20.08.02020שעה 18:30קפסולה 2הרשמה
יום שני, 24.08.2020שעה 17:00קפסולה 1הרשמה
יום שני, 24.08.2020שעה 17:00קפסולה 2הרשמה
יום שני, 24.08.2020שעה 18:30קפסולה 1הרשמה
יום שני, 24.08.2020שעה 18:30קפסולה 2הרשמה
יום חמישי, 27.08.2020שעה 17:00קפסולה 1הרשמה
יום חמישי, 27.08.2020שעה 17:00קפסולה 2הרשמה
יום חמישי, 27.08.2020שעה 18:30קפסולה 1הרשמה
יום חמישי, 27.08.2020שעה 18:30קפסולה 2הרשמה