סגנית וממלאת מקום ראש העיר: טניה מזרסקי

מנהלת לשכת סגנית וממלאת מקום ראש העיר: מירב שלג

עוזרת אישית: סבטה גברי

קבלת קהל: בתיאום מראש

 

סגנית ומממלאת מקום ראש העיר בשגרה ובחירום בהיעדרו.

עבודה משותפת עם ראש העיר לקידום מדיניות והגשמת חזון עיריית כרמיאל.

קידום קשרים ושיתופי פעולה עם גופים ממשלתיים וקהילתיים לטובת פיתוח העיר ורווחת התושבים.

פיתוח חיבורים קהילתיים לחיזוק הקשר בין העירייה לתושבי העיר, תוך קידום תכניות ומתן שרות איכותי לשביעות רצון התושבים.

גיוס משאבים, מציאת תורמים ומתנדבים שונים, למען פרויקטים עירוניים.

המוטו: ערכים, שקיפות, שליחות.

 

תחומי אחריות:

  • צמיחה דמוגרפית: גיוס וקליטת תושבים חדשים, מרכז תעסוקה וצעירים, עידוד עלייה וקליטת עולים חדשים.
  • חינוך: קידום אסטרטגיה חינוכית המחברת בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, קידום תכנית אב בחינוך ושמירה על הרצף החינוכי, הטמעת נושא הציונות ואהבת המולדת בקהילה, חשיפה והטמעת שירותים דיגיטליים בספרייה העירונית, חיזוק הקשרים בין מוסדות החינוך בעיר לבין הספרייה.
  • נוער: ניהול פורום שולחן עגול לנוער.
  • מאבק באלימות, סמים ואלכוהול: גיבוש תכנית עירונית למניעת האלימות בקהילה, הגברת מודעות למניעת שימוש בסמים מסוכנים ואלכוהול באמצעות. איגום משאבים ושיתופי הפעולה בתחום.
  • קידום מעמד האישה: צמצום פערים מגדריים בקהילה העירונית, העצמת נשים ומניעת אלימות נגד נשים.
  • קידום מעמד הילד: קידום ושמירה על זכויות הילד.

 

פרויקטים מיוחדים:

  • תכנון ובניית מרכז רפואי בכרמיאל (בי"ח שיקומי, מרפאות חוץ, מחלקות אשפוז, מכוני אבחון ועוד).
  • תכנון והקמת מרכז להדרכה הורית.
  • שיקום וחידוש של מוזיאון הגבורה היהודית בכרמיאל.

 

שםתפקיד מספר טלפוןמיילפקס
טניה מזרסקימ"מ ראש העיר04-9085520taniam@karmiel.muni.il04-9085529
מירב שלגמנהלת לשכת מ"מ ראש העיר04-9085521merav_s@karmiel.muni.il04-9085529
סבטה גבריעוזרת אישית למ"מ ראש העיר04-9085678sveta_g@karmiel.muni.il04-9085529

מכהנת בועדות עירונית:

ועדהתפקיד בועדה
מכרזיםיו"ר
מכרזי כוח אדם יו"ר
מאבק בנגע הסמים המסוכניםיו"ר
קידום מעמד הילדיו"ר
משנה לתכנון ובנייהחברה ומ"מ יו"ר
כספיםחברה ומ"מ יו"ר
חינוךחברה ומ"מ יו"ר
מל"חחברה
הנהלת רשת המתנ"סיםחברה