מנכ"ל העירייה: ד"ר שולה מנחם
עוזרת מנכ"ל: רחל קדוסי
קבלת קהל: בתיאום מראש​
טלפון: 04-9085531

 

מנכ"לית העירייה אחראית על ניהול כולל, תכלול ותיאום כלל עבודת המנהלים בעירייה, במטרה לשפר ולייעל את השירות לתושב מחד, ולקדם פיתוח וחיזוק העיר מאידך.

ייעוד לשכת מנכ"ל

  • מימוש חזון ומדיניות ראש העיר.
  • עיצוב תרבות ארגונית המדגישה חשיבה תוצאתית, עבודה מבוססת נתונים, מתוכננת ומוגדרת בלו"ז.
  • הובלה וקידום ערכים של תודעת שירות.
  • מתן שירות איכותי, מיטבי ונגיש לתושב.
  • טיפוח ההון האנושי ברשות.
  • טיפוח דרג המנהלים תוך שימת דגש על ניהול אפקטיבי.
  • תכלול וחיזוק שיתופי פעולה בין מנהלים/ מחלקות במטרה להגביר יעילות ואפקטיביות.
  • קידום תהליכי עבודה מבוססי דיגיטציה ועיר חכמה.
  • פיתוח שת"פ בראיה אזורית.
  • ייצוג הרשות מול גופים חיצוניים.

טלפונים ויצירת קשר