תעשיה חדשה

 • ליווי מפעלים ועסקים בשלב התכנון וההקמה.
 • הנחיה להכנת תיקי מפעלים ונוהלי חירום כולל ליווי ובדיקה.
 • שלב הבקשה לרשיון עסק ומתן תנאים לרשיון עסק.
 • פיקוח ובקרה על היישום של התנאים הסביבתיים.

תעשיה קיימת

מערך פיקוח ובקרה על התעשיה ובתי עסק:
 • חומרים מסוכנים – בקרה על כמות ואחסון חומרים מסוכנים, פסולת מסוכנת, שילוט תקני וקבלת היתרי רעלים כחוק. מעקב ובקרה על יישום התנאים בהיתר רעלים. ליווי היערכות מפעלית לטיפול ומניעה של אירועי חומרים מסוכנים.
 • דיגומי שפכים – בשיתוף פעולה עם תאגיד עין כרמים, מעקב ובקרה על תהליכים יוצרי שפכים.
 • איכות אוויר – בדיקות איכות אוויר, בקרה ומעקב על תהליכים הגורמים לזיהום אוויר, ליווי ומעקב אחר דיגומי ארובות, דיגומי פתע במפעלים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.
 • תנאים לרשיון עסק – מתן תנאים לרשיון עסק לעסקים בסיווג C, בקרה ומעקב על יישום תנאים סביבתיים ברישיון העסק.
 • פסולת – פינוי פסולת למפעלי מיחזור ולאתרי פסולת מורשים.
מוסכים, תחנות דלק ומסעדות:
 • מפרידי שמן/שומן – בקרה על מפרידי שמן, פינוי בתדירות מתאימה ופינוי תוצרי מפרידי שמן/שומן לאתר מורשה.
 • עמידה בתנאים לרשיון עסק.