אנשים עם מוגבלות בניידות, עיוורים ואנשים עם מוגבלות שנקבעה להם נכות של 90% ומעלה זכאים לבקש הקצאה וסימון חניה בסמוך לביתם כאמור, במידה ועומדים בכל הקריטריונים האחרים כגון:  אין להם חניה בחצר ביתם ו/או במגרש הפרטי ו/או בחניון בניין המגורים.

הזכאות לחניית נכה הינה לנכה שרופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין, אישר לגביו בכתב אחת מאלה:

 1. עיוור
 2. שדרגת נכותו 90% ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
 3. שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו (בעלי תג נכה כיסא גלגלים בלבד).
 4. זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות (בעלי אחוזי נכות מוגבלות בניידות מ40% ומעלה)

בהתאם לנוהל העירוני על נכה המבקש הקצאה של חניה שמורה לרכבו להמציא לרשות החניה מסמכים ואישורים ולהצהיר נכונות בקשתו אשר תעלה לאישור וועדה הדנה בהקצאת מקומות חניה לנכים ובעלי מוגבלויות.

במקרים חריגים הרשות יכולה לאשר הקצאה וסימון חניה כאמור, באם לאדם עם מוגבלות הונפק תג נכה כדין ולאחר שהרשות המקומית שקלה את הבקשה.

התמרור יוצב יחד עם מספר הרכב וכל הפרטים הנדרשים, ע"י הרשות המקומית ועל חשבונה.

הזכאות להקצאה וסימון החניה במקום זה, הינה לנכה עצמו או לנהג מטעמו – אך ורק לרכב שפרטיו צוינו על גבי התמרור, כאמור.

העירייה תקצה חניה כאמור, קרוב לבית ככל הניתן ולא יותר מ 200 מטר (אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה כזו עד 200 מטר, באפשרותה להקצות ולסמן חניה זו גם עד 400 מטר ממקום מגוריו של האדם עם המוגבלות).

ההקצאה והסימון יהיו תוך 60 יום מיום הגשת הבקשה – בכפוף לכך שאותו אדם עם מוגבלות זכאי לכך.

לידיעתך, הצבת התמרור וסימון המשבצת אינם מקנים לך זכויות קניין על המקום שהוקצה לחניה עבור רכבך. העירייה רשאית לשנות את מקומו או לבטלו, לפי שיקול דעתה.

 

 

 

על מנת שנדון בבקשתך להקצאת חנייה לנכה בלעדי עליך למלא את הטופס כולל ההצהרה ולצרף את המסמכים הדרושים.

 1. תג נכה מאושר ע"י משרד התחבורה
 2. אישור על סוג ואחוזי נכות בהתאם לקריטריונים (משרד הבריאות/ בטחון/ רווחה/ ביטוח לאומי). עיוור- יצרף צילום תעודת ליקוי ראייה/ תעודת עיוור.
 3. תעודת זהות כולל ספח כתובת.

חוזה שכירות- באם הדירה לא בבעלות הנכה.

 1. צילום רישיון רכב בבעלות הנכה

במקרה בו הרכב אינו בבעלות הנכה- יוגש תצהיר של הנכה ובעל הרכב חתום ע"י עו"ד לפיו בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורך שימושו האישי של הנכה דרך קבע.

 1. חשבון ארנונה אחרון על שם הנכה
 2. צילום רישיון נהיגה של הנכה

 

תג נכה – משרד התחבורה

 • ניתן לקבל תג חניה אחד עבור שני כלי רכב, אם שניהם משמשים להסעת הנכה, כולל שני כלי רכב שלא בבעלות הנכה, המשמשים את הנכה דרך קבע.
 • השימוש בתג מותר רק ברכב המשויך לתג, ורק אם הנכה נמצא ברכב (כנהג או כנוסע).
 • החוק קובע כי בעל תג חניה לנכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה ציבורית בתשלום.
 • תג החניה מונפק במבנה של כרטיס קשיח. בעת החניה, יש להצמיד את התג לחלון הקדמי מצד שמאל של הרכב או בחלון הצדדי בצד הנהג, באופן שיאפשר לראותו בבירור.
 • במקרה של תפיסת חניית נכה ע"י מי שאינו מורשה לכך, יש להודיע למוקד העירוני 106.

 

להגשת בקשה לתג נכה- משרד התחבורה- לחץ כאן.

למידע בנושא תג נכה והשימוש בו- לחץ כאן