מנהל/ת מינהל החינוך: אודי איזק
​מפעל החינוך הפורמלי בכרמיאל מפעיל 57 כיתות גן, 10 בתי-ספר יסודיים, 4 בתי-ספר על-יסודיים, מרכז מדע-ודעת לתלמידים מחוננים, חווה חקלאית, שרות פסיכולוגי חינוכי, מרכז טיפולי לגיל הרך, ספרייה ומרכז פסג"ה ועוד.

 

דגשים במלאכת החינוך:

 

  • הטמעת מגוון תוכניות חינוכיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים מחד ולתלמידים בעלי חסכים לימודיים וסכנה לנשירה מאידך.
    מסלול מצטיינים במרכז מדע-ודעת.
  • תוכנית להעצמה חינוכית (עזריאלי) כיתות "אתג"ר" ו- "מב"ר".
  • תיגבור לימודי בגרות להעלאת אחוזי ההצלחה, פרוייקט חונכות "פר"ח.
  • פרוייקט נט"ע, תוכניות שליטה ומעקב לצמצום נשירת תלמידים ואיתור תופעות של נשירה סמוייה, תוכנית כוללת לטיפול בהתנהגויות סיכוניות.
  • אס"א (אלימות, סמים, אלכוהול).
  • תוכנית מעברים לרצף חינוכי-לימודי מגני-הילדים ועד לחטיבות העליונות.
  • הרשות טפחת  את הקשר הרצוף והאמין עם נציגויות הורי התלמידים בכל השנתונים כשותף הכרחי לקידום החינוך.

הרשות המקומית משקיעה דרך קבע משאבים לשיפור תשתיות פיזיות, הסרת מפגעים בטיחותיים, הצטיידות מחשוב ובינוי חדש.