שעות קבלת קהל

בימים: ב' – ה' בשעות 08:00 – 15:00
יום א' בשעות 08:00 – 13:00, 16:00 – 19:00

​בתיאום מראש

04-9085647
viki_s@karmiel.muni.il

​המחלקה עוסקת באכיפת חוק חינוך חובה תוך מעקב צמוד אחר תלמידים בגילאי 5 – 16 העלולים להיפלט או שנפלטו ממסגרות לימודיות וזאת במטרה לשלבם במסגרת חינוכית מתאימה.

המחלקה מפעילה ארבע מועדוניות משפחתיות בהן נקלטים תלמידים על בסיס קריטריונים מוסכמים וכן מועדוניות בית ספריות.