נוהל תמיכות

חוזר מנכל 1.2021

חוזר מנכל 2006\4

נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות

רשימת מסמכים הנדרשים להגשת קבלת תמיכה

טופס חובה – טופס לבקשת תמיכה 

טופס חובה – תצהיר עמותה

תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 2023

 

 הרכב הועדה המקצועית:

  • מנכ"ל העירייה – ד"ר שולה מנחם
  • היועץ המשפטי לעירייה – עו"ד מאיר עובדיה
  • גזבר העירייה, ראש מינהל כספים – ענת חנה לנקסנר

 

רכזת ועדת תמיכות – אלינור אבוגזיר

טלפון: 04-9085625

דוא"ל:  vaada_arar@karmiel.muni.il

כתובת: שד' קק"ל 100, ת.ד. 660