נוהל תמיכות

חוזר מנכל 1.2021

חוזר מנכל 2006\4

נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות

רשימת מסמכים הנדרשים להגשת קבלת תמיכה

טופס חובה – טופס לבקשת תמיכה 

טופס חובה – תצהיר עמותה

תבחינים לחלוקה 2021

 

הודעה לציבור בדבר פנייה למתן מלגות לספורטאים בכרמיאל

1. תבחינים למתן מלגה לספורטאים מצטיינים

2. דרישות לקבלת מלגה לספורטאים מצטיינים

3. טופס בקשה לקבלת מלגה לספורטאים מצטיינים

 

 

 הרכב הועדה המקצועית:

  • מנכ"ל העירייה – ד"ר שולה מנחם
  • היועץ המשפטי לעירייה – עו"ד שלמה גבע
  • גזבר העירייה, ראש מינהל כספים – ענת חנה לנקסנר

 

רכזת ועדת תמיכות – אלינור אבוגזיר

טלפון: 04-9085625

דוא"ל:  vaada_arar@karmiel.muni.il

כתובת: שד' קק"ל 100, ת.ד. 660