מהות הועדה

תפקידיה לטפל בכל עניין הנוגע לקליטתם של עולים חדשים.

הרכב הועדה

שםתפקידהרכב סיעתיממלא מקום
לאה מרוסטיו"רהתקווה
גיורא צ'שקיןחבר מועצהמשנים כיוון
לימור מזורחבר מועצההתחדשותאבי קוריאט
שולה מנחםעובדי עירייהעובדי עירייה
מיכאל גינקרעובדי עירייהעובדי עירייה
אלי שדהעובדי עירייהעובדי עירייה
וויניטו מיניוובנציג ציבוררק כרמיאל
אלכסיי סמוניןנציג ציבורטב
אירינה אוסטרובסקינציג ציבורהתחדשות
אפרים בסנציג ציבוריחד