מהות הועדה

יוזמת ומתכננת פעולות לקידום מעמד הילד ובני הנוער, להגנה עליהם ולהבטחת זכויותיהם. הוועדה הינה ועדה ציבורית הכוללת אנשי מקצוע מתחומים רלבנטיים. תפקיד הוועדה לאתר צרכים, לאפיין אותם ולהציע דרכי פעולה ופתרונות לנושאים שיועלו,תוך איחוד הכוחות ושיתוף כל הגורמים הפועלים בתחום במסגרת הרשות. אין לוועדה סמכויות סטטוטוריות. כדי להוציא מהכוח אל הפועל את התוכניות שיגובשו בה, עליה להיעזר בגופים סטטוטוריים כמו: ועדת הכספים ומועצת הרשות.

הרכב הועדה

שםתפקידהרכב סיעתיממלא מקום
נטלי ביטוןיו"רסיעת יחיד
אוריאל מלכאחבר מועצהיחד
רותם ינאיחבר מועצהטבגיא מרציאנו
לימור מזורחבר מועצההתחדשותאבי קוריאט
רותם בז'רנוחבר מועצהדף חדש
אודי איזקראש מינהל החינוךעובדי עירייה
יעל סמלויראש מינהל רווחהעובדי עירייה
רמה עובדיהמנהלת בית ספר כלנית
אסף פרימנהל אגף הנוער
שקד סולומוןיו"ר מועצת הנוער העירונית
רמי חורימת"ח כרמיאל
משה צדקיהויו"ר הנהגת הורים עירונית
מירב סארמילייו"ר ויצו כרמיאל
גלית הופמןיו"ר נעמ"ת כרמיאל
יאיר שטרןנציג ציבוריחד
עדנה שושןנציג ציבוררק כרמיאל
טובה מאידנינציג ציבורהתחדשות
נירית בקמןנציג ציבורטב