מבוא הועדה

ועדת הערר לענייני ארנונה פועלת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית). זו הערכאה השנייה, בהתאם לחוק זה. ראשית, על הפונה להגיש הליך הקרוי "השגה", המוגש לערכאה הראשונה – מנהל הארנונה. אם ההשגה נדחתה, במלואה או בחלקה, ניתן להגיש "ערר" בפני ועדת הערר. על החלטת ועדת הערר אפשר להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים. סמכותה של ועדת הערר נלמדת מסמכותו של מנהל הארנונה. החוק קובע מהן הטענות בגינן ניתן להגיש "השגה" בפני מנהל הארנונה. באותן טענות, שבהן יש למנהל הארנונה סמכות לדון במסגרת השגה – יש לוועדת הערר סמכות לדון בערר על החלטתו.

למידע נוסף אודות הועדה, אופן הגשת ערר, מועדי הגשה ועוד

החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה

הרכב הועדה

עו"ד אסנת שחם – יו"ר הועדה

שמעון צימרמן – חבר הועדה

מאלי נסימי – חברת הועדה

 

 

מזכירת ועדת ערר לענייני ארנונה: אלינור אבוגזיר

טלפון: 04-9085625    דוא"ל: vaada_arar@karmiel.muni.il

כתובת: שדרות קק"ל 100, ת.ד. 660, כרמיאל