מהות הועדה

ועדת הספורט הינה ועדת רשות הממליצה למועצת העיר ולראש העיר על קביעת מדיניות פעילות הספורט בעיר בתחום העממי ובתחום ההישגי.

הרכב הועדה

שםתפקידהרכב סיעתיממלא מקום
אליסה דריקר מןיו"ררק כרמיאל
אוריאל מלכאחבר מועצהיחד
לימור מזורחבר מועצההתחדשותאבי קוריאט
אלי שדהראש מינהל דוברות ותרבותעובד עירייה
אלכס שוחטנציג ציבורהליכוד
חן תורג'מןנציג ציבורמשנים כיוון
אלעד ז'אןנציג ציבורטבדודי שבת
אלברט רוזנברגנציג ציבורתקווה