מהות הועדה

ועדה המופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, במרחב השיפוט של הרשות המקומית, או של רשויות מרחביות.

ועדת המשנה שואבת את סמכותה מן הוועדה המקומית. לוועדת משנה הרכב מצומצם, אך אותם תפקידים המוגדרים בחוק למליאת הוועדה.

פרוטוקולי ועדת המשנה

הרכב הועדה

שםתפקידהרכב סיעתיממלא מקום
משה קונינסקייו"ררק כרמיאל
יואב קלייןחבר מועצהרק כרמיאלחיים שוקרני
טניה מזרסקיחבר מועצהרק כרמיאלאליסה דריקר-מן
פנחס סירוקהחבר מועצהיחדאוראל מלכא
קורן נויימרקחבר מועצההליכודנטלי ביטון
רותם ינאיחבר מועצהטבגיא מרציאנו
רינה גרינברגחבר מועצההתחדשותאבי קוריאט