מהות הועדה

ועדת מכרזים היא ועדה שתפקידה להמליץ, כחוק, מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת מקרקעין או טיבין, להזמנת טובין או לביצוע עבודות.

פרוטוקולי הועדה

הרכב הועדה

שםתפקידהרכב סיעתיממלא מקום
אליסה דריקר מןיו"ררק כרמיאליואב קליין
פנחס סירוקהחבריחד
לאה מרוסטחברהמשנים כיווןגיורא צ׳שקין (תקווה)
קורן נוימרקחברהליכוד
נטלי ביטוןחברהסיעת יחידחיים שוקרני