מהות הועדה

ועדת מכרזים היא ועדה שתפקידה להמליץ, כחוק, מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת מקרקעין או טיבין, להזמנת טובין או לביצוע עבודות.

פרוטוקולי הועדה

הודעת ועדת מכרזים 15.8.2021

הרכב הועדה

שםתפקידהרכב סיעתיממלא מקום
פנחס סירוקה (סיעה חי)יו"ררק כרמיאל
לאה מרוסטחבר מועצהתקווהגיורא צ'שקין
אליסיה דריקר מןחבר מועצהרק כרמיאלחיים שוקרני
אבי קוריאטחבר מועצההתחדשותלימור מזור
נטלי ביטוןחבר מועצהסיעת יחיד