פרוטוקל ועדת מכרזים קול קורא – רכב שיתופי

פרוטוקול ועדת מכרזים אישור על ספק יחיד עבור מערכות השקייה ממוחשבות

פרוטוקול ועדת מכרזים 10.2020

פרוטוקול ועדת מכרזים 09.2020

פרוטוקול ועדת מכרזים 08.2020

פרוטוקול ועדת מכרזים 07.2020

פרוטוקול ועדת מכרזים 06.2020

פרוטוקול ועדת מכרזים 05.2020

פרוטוקול ועדת מכרזים 04.2020

פרוטוקול ועדת מכרזים 01.2020