פרוטקול ועדת מכרזים – אישור ספק יחיד לשירות ליסיניג רכב חשמלי

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 22.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 21.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 20.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 19.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 18.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 17.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 16.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 14.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 13.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 12.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 11.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 11.19 – ביטול מכרז

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 10.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 10.19 – ביטול מכרז

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 09.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 08.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 07.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 06.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 05.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 04.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 03.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 02.19

פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 01.19