הרכב הועדה

שםתפקידהרכב סיעתיממלא מקום
משה קונינסקייו"ררק כרמיאל
גיורא צשקיןחבר מועצהמשנים כיוון
לימור מזורחבר מועצההתחדשותאבי קוריאט
שולה מנחםמנכ"ל העירייהעובדי עירייה
אודי איזקראש מינהל החינוךעובדי עירייה
דוד ביטוןמנהל מחלקת פיקוחעובדי עירייה
יצחק מעוזמנהלת הרווחהעובדי עירייה
יעל סמלויראש מינהל הרווחה עובדי עירייה
רמי חורימת"ח משטרת ישראל
משה לויקב"ט העירייהעובדי עירייה
דוד בטאןשיטור עירוניעובדי עירייה
אנה ירמקובנציג ציבורתקווה
ג'וש אייזנברגנציג ציבורטבמיכאל סלוצקי
יוסי בנסטינציג ציבוררק כרמיאל
סיגלית סויסהנציג ציבורדף חדש