מהות הועדה

 

 

הרכב הועדה

שולה מנחם – יו"ר

ענת לנקסנר – חברת ועדה

עו"ד מאיר עובדיה – חבר ועדה

פרוטוקל ועדת השלושה

פרוטוקול ועדת השלושה 19.11.2020