מהות הועדה

באמצעותה רשאית רשות מקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום רשות, על-פי הנוהל שפרסם משרד הפנים. יעדי הוועדה להסדיר הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז וללא תמורה על-ידי הרשות המקומית לגופים חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה – כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור ביישוב, תוך שמירה על מינהל תקין.

הרכב הועדה

ד״ר שולה מנחם – יו"ר הועדה

ענת לנקסנר – חברת ועדה

אייל רותם – חבר ועדה

עו"ד שלמה גבע – חבר ועדה

יעקב סודרי – חבר ועדה

רכזת הוועדה – אלוירה סקלר elvira@karmiel.muni.il

נוהל הקצאה משרד הפנים

תבחיני ועדת הקצאות

טופס בקשה להקצאת קרקע/מבנה ללא תמורה או בתמורה סמלית