מהות הועדה

ועדה שתפקדה לבחון את זכאות של תושב לסוגי ההנחות, שהן בסמכות הוועדה, על-פי קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת. במרחב ההחלטה שהתיר החוק בסוגי הנחות שונות, על-פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.

 

חברי הועדה

שםתפקידהרכב סיעתיממלא מקום
אוריאל מלכאיו"ריחד
קורן נויימרקחבר מועצההליכוד
גיא דוד מרציאנוחבר מועצהטברותם ינאי
ענת לנקסנרגזבריתעובדי עירייה
יעל סמלויראש מינהל רווחהעובדי עירייה
ירדנה חוסלקרמנהלת מחלקת גביהעובדי עירייה
עו"ד מאיר עובדיהיועץ משפטיעובדי עירייה