מהות הועדה

ועדה הדנה בכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית, כגון: דוח מבקר הרשות, דוח משרד הפנים,דוח מבקר המדינה ודוחות אחרים וכן עוקבת אחר תיקון הליקויים.

 

הרכב הועדה

שםתפקידהרכב סיעתיממלא מקום
גיא דוד מרציאנויו"רטב
לימור מזורחבר מועצההתחדשותאבי קוריאט
חיים שוקרניחבר מועצהרק כרמיאל
אליסה דריקר מןחבר מועצהרק כרמיאל
לאה מרוסטחבר מועצהתקווה