מהות הועדה

תפקיד ועדת בטיחות בדרכים ליזום פעילויות לצמצום מספר תאונות הדרכים, הפחתת חומרתן וצמצום מספר הנפגעים. להגביר את מודעות הציבור לנושאי הבטיחות בדרכים.

הרכב הועדה

שםתפקידהרכב סיעתיממלא מקום
משה קונינסקייו"ררק כרמיאל
פנחס סירוקהחבר מועצהיחד
אבי קוריאטחבר מועצההתחדשותלימור מזור
אייל רותםמהנדס העירייהעובדי עירייה
אודי איזקראש מינהל החינוךעובדי עירייה
דרור בן חורינציג משרד התחבורה
מיכאל גינקרנציג השר לבטחון פנים
דורית שוקרנימנהל היחידה עובדי עירייה
נדב בן אליהונציג ציבוררק כרמיאלמיכאל סלוצקי
משה טרבלסינציג ציבורטב
אבי דמתינציג ציבורהליכוד
אסה קורטנינציג ציבורתקווה

פרוטוקולים של הועדה:

פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 1.19 מיום 19.3.19

פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים וועדת תחבורה 2.19 מיום 25.08.19

פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 1.20 מיום 19.1.20

פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 2.20 מיום 19.7.20

פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 3.20 מיום 27.12.20

פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מיום ה 30 במאי 2021