​מהות הועדה

ועדת איכות הסביבה היא ועדת חובה על פי חוק בכל סוגי הרשויות המקומיות, ותפקידה הוא ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני-קיימא של הסביבה. תפיסת פעילות בת קיימא מתייחסת לכל תחומי העשייה ברשות המקומית: בנייה, גינון, תעשייה, תחבורה, מים, ביוב, פסולת, חינוך, תעסוקה, פיתוח קהילתי ומנהל.

הרכב הועדה

שםתפקידהרכב סיעתיממלא מקום
פנחס סירוקהיו"ריחד
גיורא צ'שקיןחבר מועצהמשנים כיוון
אבי קוריאטחבר מועצההתחדשותלימור מזור
אליסה דריקר מןחבר מועצהרק כרמיאל
משה טרבלסינציג ציבורטבדודי שבת
אבי פלדמןנציג ציבורתקווה
דורון טלנציג החברה להגנת הטבע
יעקב סודריראש מינהל שפ"עעובדי עירייה

 

פרוטוקולי ועדת איכות הסביבה