מודעה בדבר קולות פסולים-כרמיאל

מודעה בדבר אופן ההצבעה לבחירות ברשות המקומית

 

הודעת ועדת הבחירות מיום ה- 22/2/2024

דוגמאות לפתקי הצבעה

הודעת ועדת הבחירות מיום ה- 18/2/2024

קלפיות הכי עדכני 18.2

הודעת ועדת הבחירות מיום ה- 13/9/2023

רשימת האותיות התפוסות והפנויות לבחירות לרשויות המקומיות

 

הודעת ועדת הבחירות מיום ה- 27/8/2023

הודעה בדבר הגשת מועמד הבחירות לרשויות המקומיות

 

הודעת ועדת הבחירות מיום ה- 23/8/2023

הרכב ועדת הבחירות

 

הודעת ועדת הבחירות מיום ה- 22/8/2023

בהתאם להנחיית המפקח הארצי על הבחירות חלוקת חוברות ההגשה להגשת רשימות מועמדים והצעות מועמד יחולקו ביום ה' הקרוב 24/08/2023 בין השעות 18:00 עד 20:00 במשרד מנהל הבחירות בכרמיאל בכתובת הגליל 2 (בבית המשפט לשעבר). בשאר הימים בתיאום איתנו באמצעות המייל

emad.ar2712@.gmail.com
nivam9194@gmail.com

בכבוד רב
עימאד עראידה -מנהל הבחירות
ניב משה -סגנית מנהל הבחירות