היחידה להתנדבות מפעילה פרויקטים ייחודיים למתנדבים כגון: אוזן קשבת, חונכות חברתית, שיעורי עזר בהתנדבות, ביקור וליווי קשישים, לא טוב היות האדם לבדו, סיירת תיקונים, חוט מקשר קהילה ועוד ועוד.

מתנדבים המשולבים במוסדות השונים בעיר – מרכז קליטה, יד לבנים, בתי האבות, קופות חולים, מרכז פדגוגי, מועדוני נוער, גופים ומועדונים לצרכים מיוחדים, מחנות צה"ל ועוד.

ארגוני מתנדבים בעיר – כמו כן ניתן להשתבץ בכל אחד מהארגונים והעמותות הפועלות בכרמיאל לטובת הקהילה .

פעילות מתנדבים בזמן חירום – הוקם מערך התנדבות לשעת חירום המבוסס על לקחי מלחמת לבנון השנייה ועופרת יצוקה. מערך זה זוכה לתרגול ולהכשרות. לטופס הרשמה להתנדבות בחירום

של"צ – (שעות לתועלת הציבור) במסגרת הפרויקט מבצע עובר החוק עבודה לתועלת הציבור, בטווח השעות שקבע בית המשפט ועל פי תכנית שגיבש והמליץ קצין המבחן. ביחידה להתנדבות מאתרים את המקום המתאים לביצוע השעות , משבצים את האדם, ומוסרים דיווח שעות מהמסגרת לשירות המבחן.

מוזמנים לעיין בחוברת המצורפת, בה רשימת הפרויקטים ומסגרות ההתנדבות והצטרפו למשפחת המתנדבים בכרמיאל