הרישום לכיתה ז' לתלמידי כיתות ו' יתבצע ברישום אינטרנטי על ידי ההורים באתר עיריית כרמיאל.  

הרישום יתקיים בין התאריכים 18 למרץ 2021 ( ה' בניסן תשפ"א ), יום חמישי ,ועד לתאריך 1 לאפריל

2021 (יט' בניסן תשפ"א), יום חמישי ,דרך אתר עיריית כרמיאל

רישום תלמידים בוגרי כיתות ו' לחטיבות הביניים בבתי-הספר יבוצע בהתאם לעיקרון הרצף החינוכי.

חטיבת הביניים אורט "כרמים" – בוגרי בתי-ספר: "רקפת", "הרעות", "אופק".

חטיבת הביניים אורט "פסגות" – בוגרי בתי-הספר: "הדקל", "האיריסים", "כלנית", "ניצנים".

חטיבת ביניים ממלכתי דתי "אמי"ת"כלל בוגרי בתי הספר היסודיים

רישום תלמידים לבתי-הספר: "נווה-חווה" ו- "זיו אור" (בוגרי "עמיחי") – מידע מפורט בטלפון במזכירויות בתי-הספר.

"שחר" ,"אדם חברה וטבע"  ו"עתיד"– ההרשמה באישור מינהל החינוך.

 

 בקשות שיבוץ מחדש (העברה) מבית-ספר לבית-ספר –

יתבצעו ברישום באתר. באפשרותכם להגיש בקשה לשיבוץ לבית ספר אחר שאינו ע"פ עיקרון הרצף החינוכי.

תהליך אישור בקשת השיבוץ לבית ספר שאינו ע"פ עיקרון הרצף החינוכי (העברה) יבוצע על ידי ועדת שיבוץ עירונית בה שותפים נציגי הרשות, מנהלי בתי הספר ונציגי הורים. השיבוץ יבוצע תוך התייחסות להעדפות ההורים ושיקולי המערכת , בהתבסס על התבחינים הבאים:

  • שיקולים מערכתיים– הנובעים מאחריות הרשות לדאוג לכלל התלמידים ( פתיחת /סגירת כיתה, תקניי כיתות וכו')
  • שיקולים פדגוגיים –קושי רגשי/חברתי (מאושר ומבוסס מסמכים של גורמי חינוך עירוניים- שפ"ח ,מנהל לשירותים חברתיים , צוות חינוכי פדגוגי בי"ס יסודי , ביקור סדיר וכו')
  • קרבה גאוגרפית – בית ספר הקרוב ביותר לכתובת המגורים של התלמיד/ה בפועל
  • הגרלה

 

הערות כלליות:

  • בקשת שיבוץ מחדש (העברה) לא תידון אם לא בוצע רישום לבית הספר על פי אזור הרישום – רצף חינוכי.
  • בהתאם להנחיות משרד החינוך – איחוד אחים/רצף משפחתי אינו קריטריון תבחין מוכר
  • הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד במקרה בו ההורה בוחר בית ספר הרחוק ממקום מגוריו

 

כיתות ייחודיות:

  • מבדקי התאמה לכיתות ייחודיות – תאריך יפורסם בהמשך .

 

תאריכים חשובים:

18.3.21-1.4.21  – תקופת הרישום

20.4.21 – קבלת הודעות שיבוץ לנרשמים ע"פ עיקרון הרצף החינוכי

27.4.21 – מועד הגשת הערר לשיבוץ ע"פ עיקרון הרצף החינוכי

27.5.21 – הודעות בקשות לשיבוץ מחדש (העברה)

15.6.21 – מועד אחרון להגשת ערר על הודעות השיבוץ

 

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למשרדי מינהל החינוך כרמיאל טל': 905603, 9085762, פקס: 9085649.

מיילים למשלוח הבקשות  :

Yehudit_tz@karmiel.muni.il

liat_f@karmiel.muni.i

 

לינק להרשמה: https://bit.ly/3lALMoV