הורים יקרים,

רישום לכיתה א' לשנה"ל תשפ"ה עבור שנתון  01/01/2018- 31/12/2018

מועדי הרישום:  11/01/2024 – 31/01/2024

 

שימו לב:

תלמידי כרמיאל משובצים לבתי ספר בהתאם למקום המגורים ("בית ספר עוגן").

בכרמיאל פועלת תכנית מרחבי חינוך המאפשרת בקשה לשיבוץ לבית ספר אחר.

הקבלה לבית ספר שאינו העוגן מחייבת עמידה בתבחינים (הסבר בהמשך). 

 

 • מערכת הרישום תציג להורים את בית הספר המיועד לתלמיד/ה על פי הכתובת. במידה וזה בית הספר בו אתם מעוניינים אין לבחור בית ספר נוסף.
 • בקשת רישום לבית ספר אחר מחייבת אישור הורים מלא (שני ההורים חותמים).
 • מי שלא ירשם בזמן ישובץ לבי"ס העוגן. בקשות מאוחרות לשיבוץ חלופי יענו על בסיס מקום פנוי לאחר ועדת הערר של מי שנרשמו במועד.
 • בחירה בבית ספר שאינו בית ספר העוגן מחייבת עמידה בתבחינים מוסכמים ומאושרים על ידי המשרד החינוך: בחירה בייחודיות בית ספרית, רקע סוציואקונומי, מרחק מבית הספר וצרכי מערכת (מקום פנוי, מספר ילדי שילוב חינוך מיוחד בכיתה/שכבה ותקנים).
 • על פי הנחיות משרד החינוך רצף משפחתי (איחוד אחים) ורצף חינוכי (המשך מגן חובה המשויך לבית הספר) אינם מוכרים כתבחין לשיבוץ.
 • החלטה על ערעור שיבוץ תתקבל בועדת הערר המורכבת מבעלי תפקידים בעיריה, פיקוח משרד החינוך, נציגות צוות חינוכי ונציגי הנהגת ההורים.
 • הישארות בגן : הורים שילדיהם מומלצים על פי המלצת השירות הפסיכולוגי החינוכי להישארות בגן שנה נוספת חייבים לבצע רישום לכיתה א'. הודעה על השארות תתקבל במועד פרסום השיבוץ הכללי.
 • הרישום יתקיים באתר האינטרנט של העירייה https://edu.onecity.co.il/edu-registration-site/intro?customerId=511390
 • הורים שאין ברשותם מחשבים יוכלו ליצור קשר טלפוני עם המחלקה לחינוך יסודי ועל יסודי 04-9085762 , 04-9085603
  בימים א-ה בין השעות 09:00-13:00 , בימי ראשון משעה 16:00-18:30

הערות כלליות
-הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד במקרה בו ההורה בוחר בית-ספר הרחוק ממקום מגוריו.
-יש למסור פרטים מדויקים ומעודכנים על מקום המגורים.
-הודעות השיבוץ יפורסמו באתר ובדוא"ל  שדווח ברישום.

תאריכים חשובים

 • 01.2024- 31.01.2024 תקופת הרישום
 • 3.2024  –  קבלת הודעות שיבוץ לנרשמים בית ספר עוגן
 • 3.2024  – מועד אחרון להגשת הערר לשיבוץ בית ספר עוגן
 • 6.2024 – קבלת הודעות שיבוץ לבקשות העברות/שיבוץ מעודכן
 • 6.2024 – תלמידים הנמצאים בתהליכי בירור צורך בהישארות שנה נוספת בגן נדרשים להודיע על החלטתם עד לתאריך זה. יש לצרף המלצת השירות הפסיכולוגי החינוכי. הורים שלא יודיעו עד למועד זה ישובצו לכיתה א' אוטומטית.

 

בברכת שנה טובה ומוצלחת