חברי הנהלת העמותה

 

שםתפקיד
רז טישלריו"ר
לימור אוזןחבר הנהלה
גלית הופמןחבר הנהלה
איציק קירשנבאוםחבר הנהלה
אברהם אמיתיחבר הנהלה
רחלי מעוזחבר הנהלה
דיא זיוחבר הנהלה
אליסה דרוקר מןחבר הנהלה
יהודית הדריחבר הנהלה
אלי שדהחבר הנהלה