רכזת היחידה להתנדבות: מאיה סימנובסקי

טלפון: 04-9088135   מייל: maya_s@karmiel.muni.il

עו"ס ביחידה להתנדבות: מרגנית בי שפרלינג

טלפון: 04-9088134   מייל: מייל: mitnadvim@karmiel.muni.il

חפשו אותנו בפייסבוק – התנדבות כרמיאל

 

היחידה להתנדבות במינהל לשירותים חברתיים בעיריית  כרמיאל רואה בהתנדבות ערך אנושי חברתי וייחודי לשיפור חיי הפרט והקהילה. היחידה להתנדבות מרכזת את על פעילות ההתנדבות ברמה העירונית (ארגוני ומפעילי מתנדבים, פרויקטים עירוניים) וברמה האישית – גיוס, מיון, שיבוץ והפעלת מתנדבים. לכל מתנדב מותאם תחום התנדבות ההולם את כישוריו והעדפותיו.

הליך הקבלה להתנדבות:
  • ראיון אישי להיכרות
  •  ביטוח המתנדב – ללא עלות כספית.
  • הבאת טפסים נוספים
  • הדרכה ושיבוץ המנדב ע"י: רכז הפרויקט/יו"ר הארגון/עו"ס/ סדנת הכשרה וכו'.