המוסד לביטוח לאומי – החלטת הועדה מיום 19.01.23

החלטת הועדה מיום 08.01.2023 – שמואל וסוזנה חרץ

החלטת הועדה מיום 18.06.23 – קינג סטור

החלטת הועדה מיום 18.06.23 – אופרייט ליס

החלטת הועדה מיום 21.08.23 – ח.נ.ח אקספרס 

בנק הפועלים – החלטת הועדה מיום 29.08.2023

בנק הבינלאומי – החלטת הועדה מיום 29.08.2023