שושנה טיינר – החלטת הועדה מיום 19.06.2022

דורסל – החלטת הועדה מיום 13.07.2022

מקס סטוק – החלטת הועדה מיום 13.07.2022

פריים בר שי השקעות – החלטת הועדה מיום 04.08.2022

י.להב מחנאות – החלטת הועדה מיום 15.08.2022

מבנה נדל"ן – החלטת הועדה מיום 15.09.2022

בנק הבינלאומי – החלטת הועדה מיום 02.10.2022

 דן ברקת – החלטת-הועדה מיום 13.12.2022 

פלרם – החלטת הועדה 30.10.22