הסכם פשרה משנת 2020 – גוטקס

הסכם פשרה משנת 2020 – חב' פי.אייץ'.איי נטוורקס

הסכם פשרה משנת 2020 – חנית ניהול קניון

הסכם פשרה משנת 2020 – מבני תעשיה

הסכם פשרה משנת 2020 – מלכה גבי

הסכם פשרה משנת 2020 – סטימצקי

הסכם פשרה משנת 2020 – סלאח דבאח

הסכם פשרה משנת 2020 – ק.ש.ר קידום

הסכם פשרה משנת 2020 – אור פעמית

הסכם פשרה משנת 2020 – שיח' מוחמד פהד

הסכם פשרה משנת 2020 – ג'ק דים השקעות

הסכם פשרה משנת 2020 – נעים חאזן

הסכם פשרה משנת 2020 – מאניה

הסכם פשרה משנת 2020 – ג.מ השקעות

הסכם פשרה משנת 2020 – וואל אינטרטיימנט

הסכם פשרה משנת 2020 – אינטר ג'ינס

הסכם פשרה משנת 2020 – אופטיקנה

הסכם פשרה משנת 2020 – י.לרר הנדסה

החלטת הועדה מיום 07.12.20 מבני תעשיה