הסכם פשרה 2020 פריים בר שי השקעות ופיתוח

הסכם פשרה משנת 2020 – ג.מ השקעות

הסכם פשרה משנת 2020 – מאריס לייצור