תכנון הסדרי בטיחות 19.7

תכנון חיזוק נגד רעידת אדמה – ביס מוריה 3.10

שירותי פיקוח- הרחבת ביס כלנית 24.6

תכנון אדריכלי ביס זיו אור 08.20

תכנון אדריכלי ביס ניצנים 5.21

תכנון אדריכלי ביס תלמוד תורה 10.20

תכנון אדריכלי מרכז פסגה 5.21

הרחבת בית העלמין 23.02.2020

התייעלות אנרגטית 08.01.2020

תכנון פינת חי 02.02.2020

דוח התקשרויות הרשות לשנת 2019

תכנון הסדרי בטיחות 

שירותי פיקוח