קק"ל 100, כרמיאל 04-9085555
Search
קק"ל 100, כרמיאל 04-9085555
Search

הודעות

הודעה על החלטה על אזורי איסוף על פי חוק עזר לכרמיאל (תיעול), התשע"ו-2016

17.06.2021 21:04

הנני מודיע בזאת כי ביום 15.6.2021 החלטתי לקבוע את השטחים הבאים כאזורי איסוף בהתאם לסמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק העזר לכרמיאל (תיעול), התשע"ו-2016 הכוללים את כל השטחים שבתחום שיפוט של עיריית כרמיאל:

אזור איסוף 1: כולל את שטחי אגן היקוות נחל שזור.

אזור איסוף 2: כולל את שטחי אגני היקוות נחל חילזון.

אזור איסוף 3: כולל את שטחי אגן היקוות נחל שגור.

מפת אזורי האיסוף והשטחים הכלולים בכל אחד מהם ניתנת לעיון במשרד מהנדס עיריית כרמיאל.

 

 

אייל רותם

מהנדס עיריית כרמיאל

 

Skip to content